Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

BIẾT ƠN THẦY CÔ. Thơ. Lê Trường Hưởng


BIẾT ƠN THẦY CÔ

Biết ơn trời biển các Thầy Cô
Dậy dỗ bao nhiêu lớp học trò
Tranh mộc đem màu tươi để quét
Hình nguyên tạo sắc thắm mà tô
Sang ngang bởi nước đi về đích
Tới bến vì sông ở lại đò
Giản dị bình thường mà vĩ đại
Quân Sư Phụ (*) hãy nhớ ghi cho!

L.T.H.
(*) Thời”Phong Kiến” người ta xếp thứ tự Quân, Sư, Phụ
Quân: Vua thứ nhất, thứ hai sau Vua là Sư ( Thầy ), Thứ ba là Phụ ( Cha mẹ ).
                            Thầy Đồ thầy lề
                            Học trò học choẹt
                            Nghịch như ma
                            Đánh như két
                            ( Thơ cổ )