Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

CHUYỆN LẠ! Thơ. Lê Trường Hưởng


Formosa cam kết bồi thường 500 triệu USD...
Formosa được miễn, hoàn thuế 16.000 tỷ đồng không liên quan đến bồi thường

CHUYỆN LẠ!


Chuyện lạ xảy…riêng ở nước ta:

Thắng nghiêng về phía For mo sa

Môi trường phá: két không thâm hụt

Tôm cá giết: bao lại phồng ra

Độc tố lưu còn đời cháu chắt

Ngư dân chuyển mất nghiệp ông cha

Biển Đông nằm trọn trong tay Quỷ

Quốc Hội mau xem xét phúc tra!L.T.H.