Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

SỚ TÂU NGỌC HOÀNG. Copy. Lê Trường Hưởng

Đang vẩn vơ trên đoạn đường gần Cung cấm, tôi chợt thấy Táo Vùng Cao đi ngược lại dáng vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Tôi vội mời Ngài vào quán cà phê cạnh đấy. Hỏi ra mới biết Ngài về Thăng Long để thông qua Tấu Chương chuẩn bị cho chuyến lên Thiên Đình vào 23 tháng Chạp tới. Ngài cũng bật mí là kỳ này có mang theo Sớ của Tô đại nhân trình Ngọc Hoàng. Ngài cho phép tôi copy lại với điều kiện chỉ được đăng trên Vnweblogs, không công bố sang các Blogs khác. Mời quí vị đọc…tại chỗ!


SỚ TÂU NGỌC HOÀNG

Muôn tâu Thượng Đế anh minh
Thần xin đệ bản tấu trình như sau:

Chuyện của thần nghĩ thật đau
Mười lăm chiến hữu theo nhau phơi bầy

Cánh Báo chí gây việc này
Tự do ngôn luận xuống tay làm liều

Với dân, thần rất mực yêu
Chăm con cái họ là điều tất nhiên
Vài bé gái vị thành niên
Thần không dụ dỗ, cho tiền hẳn hoi
Các em tự nguyện đến nơi
Thần đâu gợi ý hoặc mời cho cam!

Bảo Sầm Đức Xương mua dâm
Hắn…liệt dương sớm, thật nhầm quá to!
Vì bằng hữu hắn đã lo
Giúp bạn xả stress để cho...sáng đầu
Bảo ”tổ chức” chẳng đúng đâu!
Vì tình, vì nghĩa chẳng cầu Đô La
Lời Thầy Hiệu Trưởng nói ra
Toàn em ngoan cả, thế là vâng theo

Gia đình lâm phải cảnh nghèo
Thần giúp xoá đói ít nhiều thế thôi
Thế mà họ trát, họ bôi
Khép cho cái cái tội tầy trời, kinh không!
Với nước, thần lập nhiều công
Với dân, thần vẫn một lòng yêu thương

Nội bộ có kẻ tìm đường
Hãm hại người tốt, rõ phường xấu xa!
Hay bọn phản động phá ta?
Bôi nhọ Quan chức thật là nguy thay!

Thần dâng bản tấu trình này
Xin Ngọc Hoàng xét, sửa sai cho thần:
Quan đầu Tỉnh đâu có cần
Năng lực, trình độ rất gần ngôi cao
Ngọc Hoàng bố trí làm sao
Để cho thần sớm được vào trong Cung
Mười lăm chiến hữu theo cùng
Tạo điều kiện để anh hùng bên nhau.

Dưới trần lạy tạ, khấu đầu
Đèn Trời soi xét mau mau, thần chờ!

Tô nô tài kính tấu