Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

TỰ HỎI ? Thơ. Lê Trường Hưởng
TỰ HỎI ?

Sao không nhắm mắt lại…cho qua?
Mặc chuyện xung quanh cứ xảy ra!
Lũ lụt miền Trung đâu ảnh hưởng?
Thiên tai vùng núi chẳng phiền hà!
Oan khiên dân chúng nên…lờ tịt
Nhũng nhiễu quan tham phải…tránh xa!
Nhưng chất NGƯỜI ta làm thức tỉnh
Đấu tranh tiêu cực quyết xông pha!
L.T.H.