Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TRUY THỦ PHẠM! Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ cá chết: Thủ tướng chỉ đạo truy thủ phạm không để dân đói

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc liên quan đến vụ cá chết chiều 1/5 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc liên quan đến vụ cá chết
chiều 1/5 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.
TRUY THỦ PHẠM!


Cá chết phải truy Thủ phạm ngay!

Đứng đầu Chính Phủ nói câu này!

Con người đã tạo “nhân tai” đó!

Khí hậu đâu gieo thảm họa đây?

Kế hiểm “chữ vàng” luôn tính toán

Mưu thâm “bốn tốt” vẫn thò tay

Dù là ai cũng đều nghiêm trị

Mặt Chuột lòi ra lũ chúng bay!


L.T.H.