Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

VẦN XOAY. Thơ. Lê Đình Lai

 Thơ Đường Luật thể Trường thiên vĩ cú độc vận. Mời quí vị vui họa:

 http://images.yume.vn/blog/200903/07/12200211236395186.jpg

VÒNG XOÁY
 

Đụng vô Đường luật bí rì rì
Gan ruột rút hoài “ nỏ được chi ”
Tứ, ý cùn mòn nên tắc tị
Luật, niêm rành rẽ để làm gì ?
Vẽ người nguệch ngoạc thành ra khỉ
Mầu phối lung tung hóa xậm xì
Đã tưởng qua rồi cơn vận bí
Dè đâu còn đó cảnh suy vi
Kim ngân nhuộm xỉn nhiều chân lý
Danh vọng cần leo, sợ quái gì
Đại bợm hăm he đè kẻ sĩ
Dối lừa thủ đoạn quả tinh vi
Phông màn rơi xuống trơ bầy quỷ
Báo hại nhân gian chả thiếu gì
Thế sự xoay vần hay đấy nhỉ!
Trò đời say tỉnh miệng tròn ly

                          
L.Đ.L. 


http://1.bp.blogspot.com/_skXQSBbD31o/SaNgGQF2tUI/AAAAAAAAARg/BiLnXOMEbX4/S740/Vong+xoay+cuoc+doi.jpg