Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Ô BA MA ĂN...BÚN CHẢ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tổng thống Ô Ba Ma ăn Bún Chả ở phố Lê Văn Hưu Hà Nội
Tổng thống Ô Ba Ma mua 4 suất Bún Chả mang về


Tổng thống Obama cùng tùy tùng tới ăn tối tại quán bún chả Hương Liên /// Ảnh Ngọc Thắng                 Tổng Thống Ô Ba Ma cùng tùy tùng đến ăn tối tại quán Bún Chả Hương LiênÔ BA MA ĂN…BÚN CHẢ!


Ông Ma mò mẫm cứ như…ma

Bún Chả đây ngon cũng biết à?

Tổng Thống Hoa Kỳ mà giản dị

Đứng đầu Mỹ Quốc chẳng phù hoa

Vi hành để tỏ con người Việt

Thị sát cho tường đất nước ta

Mắt thấy tai nghe giầu thực tiễn

Khói thơm đã tỏa khắp gần xa!


L.T.H.


ong-obama-mua-4-suat-bun-cha-mang-ve

        Tổng thống Obama vui vẻ chào hỏi mọi người trong quán ăn. Ảnh: Phương Linh.