Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

ĐÔNG ĐẾN.Thơ.Lê Trường Hưởng
                                      Ảnh minh họa


LÀM SAO TRỢ GIÚP?
( Bát vĩ vận “ơi” )

Gió ào ào thổi kéo mưa rơi

Vần vũ mây đen phủ kín trời

Báo hiệu Thu vàng đang chấp chới

Bảo rằng Đông xám đã về nơi

Thương người cơ nhỡ không nhà tới

Xót kẻ lang thang tổ ấm rời

Rét cắt thịt da đành đón đợi

Làm sao trợ giúp Cộng đồng ơi?


L.T.H.


                                      Ảnh minh họa