Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

NÓI VỚI TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

Tướng Lê Mã Lương: phải kỷ luật thật nặng Mai Phan Lợi                 Thiếu Tướng Lê Mã Lương


NÓI VỚI TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG


Chiến đấu năm xưa thật có công

Chỉ người hèn đớn đáng khen Ông!

“Xử nghiêm” Nhà báo là oan trái

“Kỷ luật” người trung vậy đúng không?

Sáng suốt xét soi dân vẫn đợi

Tinh tường đánh giá nước luôn mong

Đức cao vọng trọng danh lừng lẫy

Phát biểu khách quan sẽ đẹp lòng!


L.T.H.