Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

VÀI LỜI VỚI BÍ THƯ THĂNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bí thư Thăng cấm dạy thêm học thêm vào năm học tới


                        Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng
VÀI LỜI VỚI BÍ THƯ THĂNG…


Việc học dạy thêm định cấm sao?

Đôi bên cùng lợi đúng không nào?

Học trò kiến thức càng thêm vững

Thầy giáo nguồn thu được cộng vào

Kẻ sách nhiễu cần xem loại bỏ

Người tâm trong phải xét đề cao

Phụ huynh tất thảy đều vui vẻ

Bãi lệnh này đi tốt biết bao!


L.T.H.

                       Một cuộc họp Phụ huynh Học sinh