Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

CÔ HÀNG THỊT. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây xem cô hàng thịt
alt
                        Ảnh minh họa lấy từ trên mạng

CÔ HÀNG THỊTCha mẹ sinh ra vốn dễ coi

Gần như trang sắc nước hương trời

Tài năng một chút so vài kẻ

Trình độ nhỉnh hơn sánh mấy người

Nghĩ cách…khoe hàng cho vượt trội

Tìm phương…triển lãm để lên ngôi

Nào hay đóng thế…cô hàng thịt

Mọi thứ bày ra để...bán rồi!