Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

PHẢI CHẾT OAN! Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem đốt xe và đánh người trộm Chó ở TP Vinh

PHẢI CHẾT OAN!Trộm chó liên hồi ở Nghệ An
Dân tình giận dữ đã đầy tràn
Bắt đem đánh đập sao tàn bạo
Giữ để hành hình thật dã man!
Xe máy lửa thiêu thành…cục sắt

Kẻ gian đốt cháy hóa…tàn than
Mạng người chưa được bằng…cưng Khuyển!
Luật pháp làm ngơ phải chết oan!

L.T.H.