Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

ĐÔNG VỀ. Thơ. Lê Trường HưởngĐÔNG VỀ

Đông về nhuộm xám cả mây trời
Đỉnh núi mang màn tuyết trải phơi
Gió bấc rung cành cho lá rụng
Mua phùn thấm đất để sương rơi
Đàn chim di chuyển miền xa tránh
Bầy thú nằm im tổ chẳng rời
Vạn vật chìm sâu trong giá rét
Ước thầm băng giá sớm tan thôi!

L.T.H.