Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

RUNG CHUÔNG…LAY TỈNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

Formosa xin lỗi, bồi thường 500 triệu USD vì gây ra thảm họa cá chết

Điểm mặt những vụ đền bù khủng nhất Lịch sử


Sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico năm 2010. Hãng BP phải bồi thường
20 tỷ USD!RUNG CHUÔNG…LAY TỈNH!


Tỉnh dậy kẻo rơi bẫy của Tầu!

Nhận đền nửa tỷ thấm vào đâu!

Ngư dân sinh kế không còn trước

Biển đảo chủ quyền mất hết sau!

Diệt chủng môi trường nguy hại sớm

Sát nhân nòi giống lụi tàn lâu

Dã man độc ác hơn cầm thú

Vạch mặt chỉ tên khắp Địa cầu!L.T.H.

              Cá chết hàng loạt ở miền Trung - Việt Nam