Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

MỒNG BỐN HÓA VÀNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

                                      Ảnh minh họaMỒNG BỐN HÓA VÀNG

Mồng bốn hóa vàng tục lệ xưa
Cộng ba ngày Tết nữa là vừa
Cháu con làm việc không lo thiếu
Các Cụ nán chơi chỉ sợ…thừa
Đồ mã đầy ban đâu có thích
Cỗ bàn la liệt chẳng hề ưa
Lòng thành đốt chút cho yên dạ
Áy náy trong lòng lúc tiễn đưa…

L.T.H.


                                        Ảnh minh họa