Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

LẠI…ĐIÊN NẶNG! Thơ. Lê Trường HưởngLẠI…ĐIÊN NẶNG!


Tiền Điện thu nay đã…cải lùi

Ra Ngân Hàng nộp thật…đông vui

Ba ngày chưa đóng là…như mực

Quá hạn không chi sẽ…tối thui

Phẫn nộ nhân dân kêu giả…điếc

Bất bình quần chúng nói vờ…đui

Độc quyền nên cửa quyền luôn đó

Điên…nặng đứng đầu phải…sớm lui!L.T.H.