Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ! Thơ. Lê Trường Hưởng
HỌA VÔ ĐƠN CHÍ!


“Họa vô đơn chí” đến rồi đây

“Phúc bất trùng lai” chẳng thấy ngày

Máy tính đột nhiên Uyn tám (Window 8)…chết

Con người bỗng bị chứng “Zô”(*)…quay

Chạy đôn chạy đáo lo hai thứ

Tìm ngược tìm xuôi kiếm các Thầy

Căng sức gồng mình mà chịu đựng

Đã qua tất cả thật là may!


L.T.H.


(*) Zona thần kinh

                                               Ảnh minh họa