Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

THƠ LÀ CÁI THÚ ĐIỀN VIÊN! Thơ. Lê Trường HưởngTHƠ LÀ CÁI THÚ ĐIỀN VIÊN!


Nghỉ ngơi vui hưởng thú điền viên

Thi hứng trào dâng thật tự nhiên

Rỗi rãi thời gian ngồi mải miết

Rảnh rang công việc viết triền miên

Điệu vần uyển chuyển tìm thanh thản

Ý tứ thăng hoa trút muộn phiền

Xướng họa tao nhân cùng mặc khách

Tâm hồn bay bổng ngỡ…lên Tiên!


L.T.H.