Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

TRÔNG ĐỢI. Thơ. Lê Trường Hưởng

TRÔNG ĐỢI...

Trông chờ Bưu Điện có thư đưa
Trông ngóng hiên ngoài bóng đã thưa
Trông đợi chiều buông dần tắt nắng
Trông mong trời tối bớt  rơi mưa
Trông xe xịch đỗ chân dồn bước
Trông dáng lướt nhanh tay vẫy đưa
Trông mãi mỏi mòn ngoài ngõ vắng
Trông người sao lỡ hẹn, buồn chưa…
L.T.H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét