Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

KHÚC NHẠC ĐÊM MƯA. Thơ. Lê Trường Hưởng
KHÚC NHẠC ĐÊM MƯA

Tí tách ngoài hiên giọt giọt rơi
Màn đêm giăng mắc tối đen trời
Ễnh Ương vang vọng uôm oam tiếng
Ếch Nhái râm ran ộp ọap lời
Diễn tấu cung đàn liền chẳng dứt
Xướng lên bài hát mãi không lơi
Côn trùng cây cỏ hòa theo nhịp
Khúc nhạc đêm mưa rộn khắp nơi…

L.T.H.