Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

BỒ ĐÀO NHA VÔ ĐỊCH EURO 2016! Thơ. Lê Trường Hưởng


BỒ ĐÀO NHA
VÔ ĐỊCH EURO 2016!


Tuyển Bồ cứ nghĩ chỉ…ăn may!

Loạng choạng mà đi đến cuối này!

Đâu biết giấu bài bài quá giỏi

Nào ngờ diễn vở vở là hay

Ngôi sao tắt sớm không nao núng

Sân khách rực nhanh chẳng chuyển lay

Chiến đấu kiên cường và quả cảm


EURO vô địch xứng danh thay!L.T.H.