Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

VỚI NGƯỜI TRÚNG CỬ...Thơ. Lê Trường Hưởng


                                                      
    VỚI NGƯỜI TRÚNG CỬ...


Cử tri đã lựa chọn bầu ra

Hãy xứng là Nguyên khí Quốc gia!

Mang hết tài năng xây dựng nước

Dốc toàn trí tuệ giữ yên nhà

Thù trong kiên quyết trừ tham nhũng

Giặc ngoại vững vàng chống quỷ ma

Xóa đói gạch nghèo nâng mức sống

Hòa bình hạnh phúc khắp quê ta!L.T.H.