Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

VÀO ĐƯỢC…NHÀ MÌNH! Thơ. Lê Trường Hưởng


Trang Blog này bị chặn khá lâu nay mới tìm cách vào được!
Vậy có thơ rằng:

VÀO ĐƯỢC…NHÀ MÌNH!


 


Blogspot từ lâu đã bị rào
Tường vây cửa khóa biết làm sao
Nhà mình mà chịu…vô phương nhập
Chính chủ bó tay…chẳng thế vào
Của nả trưng bầy còn ít ỏi
Bạc tiền cất giữ có là bao
Kiếm tìm suy nghĩ nhiều phương kế
Đã mở được rồi! tớ cũng…cao!

L.T.H.