Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

HOAN HÔ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM! Thơ. Lê Trường Hưởng


HOAN HÔ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM!

Hoan hô chính phủ Việt Nam!        
Tất cả vì sự an toàn công dân
Li Bi chiến sự đến gần
Mười nghìn lao động muôn phần hiểm nguy
Giảm nghèo nên phải ra đi
Bơ vơ đất khách làm gì được đây?
Khó khăn, gian khổ chất đầy
Chính Phủ thấu hiểu đã ngay tức thời
Phân ra sơ tán mọi người
Sang các nước bạn vùng trời bình yên
An Giê ri, Thổ cạnh bên
Tuy Ni Di cũng ở liền không xa
Trại tị nạn được lập ra
Lương thục, nước uống, lều mà trú chân
Miễn sao giữ được tấm thân
Hồi hương về nước dần dần mới xong
Nhanh chóng lập cầu hàng không
(Máy bay các nước chẳng trông chờ gì!)
Chuyên cơ thoi dệt đi, về
E lai (Air line) nước Việt chẳng nề bay xa
Người lao động được về nhà
Gia đình mong đợi thiết tha đón mừng
Toàn dân phấn khởi vô cùng
Niềm tin, hy vọng không ngừng tăng thêm

Thiên tai lại giáng hoạ lên
Đất nước Nhật Bản gần bên nước mình
Sóng thần, động đất thật kinh
Ba thành phố biển tan tành như không
Toàn dân họ vẫn vững lòng
Kiên cường khắc phục chẳng mong chờ gì
Lo cho người Việt quá đi
Sứ quán nhận lệnh đã về các nơi
Gặp gỡ ngay với từng người
Ở vùng nguy hiểm kịp thời chuyển ngay
Thông tin về nước hàng ngày
Người Việt được giúp cũng may, an toàn!

Hai sự kiện lớn liên hoàn
Dân thấy Chính Phủ lo toan hết lòng
Là điều Dân vẫn chờ trông
Mạng người con cháu Lạc Hồng kém ai!
Niềm tin, hy vọng lâu dài
Gửi vào Chính Phủ không phai, vững bền!

L.T.H.


Trại tị nạn được lập ở biên giới các nước láng giềng với Li By

Người lao động được sơ tán đến những nơi an toàn


Người lao động được sơ tán đến những nơi an toànNgười lao động được sơ tán đến những nơi an toàn

Cầu hàng không do VietNam Air line đảm nhiệm đưa người lao động Việt Nam
ở Li By về nước an toàn.Công dân Việt Nam ở Nhật Bản được sơ tán đến những nơi an toàn


Công dân Việt Nam ở Nhật Bản được sơ tán đến những nơi an toàn