Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

KHỞI TỐ BỊ CAN. Thơ. Lê Trường Hưởng

Formosa xả thải ngầm Thứ trưởng nói được phép, Bộ trưởng bảo không
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ-Ngành tắm biển, ăn Hải sản

Trước đây:


Thứ trưởng Bộ TN&MT nói Formosa được cấp phép lắp ống xả thải
trong khi Bộ trưởng Bộ này nói ngược lại.
 (Nguồn đồ họa: VTC14)

Hiện nay: Họ lại đi tắm biển miền Trung và ăn Hải sản với nhau

Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà (giữa), và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
( Ngoài cùng bên trái ) tắm biển Cửa Việt.
KHỞI TỐ BỊ CAN!


Khởi tố bị can: Bộ trưởng Hà

Dối lừa dân vụ Formosa

Ngày ngày thải xả mà…không biết?

Tháng tháng độc tuôn đã…bỏ qua!

Quản lý môi trường vô trách nhiệm

Điều hành ngành dọc quá lơ là

Bao che thủ phạm tung…màn diễn

Đồng lõa kẻ gian chẳng thể tha!L.T.H.Cá chêt, Biển nhiễm độc Ngư dân miền Trung hết kế sinh nhai