Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

XUÂN MƯỜI BẢY. Thơ. Lê Trường Hưởng
XUÂN MƯỜI BẢY

Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu!
Mười bảy xuân đang rực sắc màu
Mười bảy xuân xây nguồn sức mạnh
Xuân mười bảy tạo sự bền lâu
Xuân mười bảy đón niềm vui mới
Mười bảy xuân xua bớt nỗi sầu
Mười bảy xuân tràn đầy ước vọng
Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu!

L.T.H.