Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

LỘ MẶT. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem tàu cá bị tàu Hải Quân Trung Quốc rượt đuổi tịch thu hải sản...

LỘ MẶTThế là cái mặt lộ ra dần!
Vận tải, Ngư tàu đến Hải quân(*)

Đến biển của người mà gây hấn
Sang vùng thuộc “bạn” muốn tranh phần
Hung hăng cậy thế ta to nước
Ngạo ngược ỷ vào “mỗ” đông dân
”Bốn tốt” phơi bày ra…bốn xấu

Thế là cái mặt lộ ra dần!

L.T.H.

(*) Trung Quốc từng bước một dùng các tàu Hải Giám, Ngư Chính, Vận tải (dân sự)  vào gây hấn ở vùng biển chủ quyền nước ta. Nay đã trắng trợn dùng tàu Hải quân.

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45327000/jpg/_45327466_warship_vtfreeze226.jpg