Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

AI GIẢI QUYẾT? Thơ. Lê Trường Hưởng

Tiền hàng cứu trợ mưa lũ miền Trung bị Thôn thu lại, dân bức xúc 


AI GIẢI QUYẾT?


Cứu trợ các Đoàn phát tận tay

Ngư dân trực tiếp nhận Hàng này

Ngang nhiên Quan Xã đòi…thu lại

Trắng trợn Lại Thôn muốn…giữ ngay

Đích thị đây là phường trấn lột

Phải chăng chính cống cướp ban ngày

Đồng bào lũ lụt đang cơ cực

Cấp chính quyền nào giải quyết đây?


L.T.H.