Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

CÁ THÁNG TƯ. Thơ. Lê Trường Hưởng
CÁ THÁNG TƯ.

“Cá tháng Tư” của người ta
Một ngày nói dối để mà…vui thôi
Quanh năm trung thực quá rồi
Bông đùa một chút cùng cười với nhau
Còn ta nghĩ đến lại sầu
Ngày gian, đêm dối tránh đâu được nào?
Lời chân thật hiếm làm sao
Cứ như lá biếc mọc vào…mùa Đông!
Dối lừa, bịp bợm đau không
Trắng đen phải trái lộn sòng buồn thay!
Một lời đề nghị...thật này:
Lấy ngày trung thực là ngày…Cá kia!

L.T.H.