Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

BỚ CHU XUÂN PHÀM! Thơ. Lê Trường Hưởng


Formosa đừng phát ngôn thách thức!
Phát ngôn của Giám đốc đối ngoại Formosa thách thức xúc phạm người Việt Nam

Formosa dung phat ngon thach thuc! - Anh 1BỚ CHU XUÂN PHÀM!


Chu Xuân Phàm láo xược nghe đây!

Nếu muốn làm ăn ở đất này

Giữ cả môi trường là lựa chọn

Lo riêng Nhà máy bỏ đi ngay!

Ra lời thách thức mùi hôi ngập

Cất tiếng hỗn hào xú uế dây

Đừng tưởng ao nhà mà…bậy bạ

Ngàn năm bài cũ học cho hay!


L.T.H.


                                 Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh


           Cá chết bất thường hàng loạt ở ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế