Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

MỒNG BỐN HOÁ VÀNG. Thơ. Lê Trường HưởngCuối năm các Cụ được mời về
Ăn Tết bốn ngày thật thoả thuê
Ngũ quả, rượu Tây, bày kín khắp
Giò nem, ninh mọc dọn ê hề
Của ngon, vật lạ vừa ngay miệng
Đặc sản, gia truyền hợp miễn chê
Mồng bốn thật nhanh, nay đã đến
Hoá vàng đưa tiễn tổ tiên đi

Hoá vàng đưa tiễn tổ tiên đi
Dịp Tết hồi gia chẳng mấy khi
Cúng lễ lòng thành cầu được độ
Dâng hương tâm sáng ước phù trì
Các con thuận lợi nhiều công việc
Đàn cháu trưởng thành mỗi bước đi
Cha mẹ tuổi già luôn mạnh khoẻ
Gia đình hạnh phúc chẳng mong gì!

L.T.H.