Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

ĐINH DẬU ĐẾN ! Thơ. Lê Trường Hưởng

ĐINH DẬU ĐẾN !

Đinh Dậu thong dong đến đã gần
Chẳng hề bịn rịn biệt ly Thân
Oai phong tống tiễn điều xưa cũ
Kiêu hãnh mang về những cách tân
Hy vọng toàn Cầu tan khói lửa
Niễm tin Đất nước ngập tràn Xuân
Gà vang tiếng gáy niềm vui tới
Báo thức bình minh khúc nhạc ngân…

L.T.H.