Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

ĐINH DẬU MỘT NĂM VÀNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

ĐINH DẬU MỘT NĂM VÀNG?

Tiếng Gà Đinh Dậu gáy rền vang
Báo hiệu mùa Xuân mới đã sang
Hy vọng làm ăn càng thịnh vượng
Niềm tin sinh sống được an khang
Quyền cao xử thế thêm minh bạch
Chức trọng đối nhân thật rõ ràng
Chính Phủ thanh liêm và kiến tạo
Đạt điều mong ước: một năm vàng!


L.T.H.