Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

THƯƠNG TIẾC CÁC ANH! Thơ. Lê Trường Hưởng
THƯƠNG TIẾC CÁC ANH!


Thương tiếc vô cùng chiến sĩ ta!

Từ nay vĩnh viễn chẳng về nhà

Con thơ mong ngóng sao đau đớn

Vợ trẻ chờ trông thật xót xa

Én bạc như đang còn lượn lại

Đại bàng tựa vẫn vút bay qua

Hy sinh nguyên cớ gì chưa rõ

Xúc động trào dâng mắt lệ nhòa…


L.T.H.