Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

XUÂN ĐINH DẬU ĐẾN. Thơ. Lê Trường Hưởng

XUÂN ĐINH DẬU ĐẾN !

Cuối Đông băng giá đã dần tan
Trong vắt trời cao nắng ngập tràn
Cây cối đâm chồi xanh hứng khởi
Cỏ hoa nẩy nụ biếc hân hoan
Thú rừng gọi bạn gầm vang động
Chim chóc tìm bầy hót ríu ran
Gà gáy báo xuân Đinh Dậu đến
Mang vể hạnh phúc với bình an

L.T.H.