Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

VỀ CHO RẢNH ! Thơ Lê Trường Hưởng


VỀ CHO RẢNH!

Vơ vét chia nhau cạn hết rồi
Nợ công chồng chất vẫn còn…xơi
Con dân trả nợ…luân hồi kiếp
Cháu “xếp” ăn tiêu…đến mấy đời
Chót vót “lậu” cao mong…ở lại
Lè tè lương thấp muốn…chuồn thôi
Các ngài mau chóng…về cho rảnh!
Dư được quỹ công lại…chỗ ngồi!

L.T.H.