Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

NHẬN ĐƯỢC THƯ EM. Thơ. Lê Trường Hưởng

Hồi ức một tình yêu


NHẬN ĐƯỢC THƯ EM

Giữa chiến trường đầy đạn bom, lửa khói,
nhận được thư em, anh chẳng nói nên lời.
Nét chữ thân thương nhoè nhiều chỗ, rối bời.
Chắc khi viết thư, em khóc nhiều, trào lệ.
Em ơi em, anh rất hiểu vì sao như thế.
Nhưng không muốn em phải vò võ đợi chờ-
Trong vô vọng, trong mông lung
                      chẳng biết đến bao giờ.
Anh không muốn anh là người ích kỷ.
Hãy đặt tình cảm ra phía sau lý trí.
Ta chia tay nhau, hãy cứng rắn lên em!
 

Cuối mùa khô 1968
L.T.H.