Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

PHÉP TIÊN ! Thơ. Lê Trường Hưởng


Những lời có cánh đã...bay
Đôi dòng mộc mạc nhân ngày...Chị em

PHÉP TIÊN !

Bất ngờ chồng giận cứ sôi lên
Người vợ nhẹ nhàng đến cạnh bên
Thẽ thọt anh ơi hờn hãy tắt
Thì thầm mình hỡi oán đừng nhen
Vấn đề dù có nhiều nan giải
Câu chuyện dẫu cho lắm cái phiền
Sáng suốt  mới mong tìm đúng cách
Phép tiên lửa cháy lụi đi liền!

L.T.H.