Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

CẢM TỬ. Thơ. Lê Trường Hưởng

“Anh sẽ vắng nhà một lát!”
           50 người cảm tử ở lại nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima

CẢM TỬ 

“Anh tạm vắng nhà một lát thôi…”

Người chồng nhắn vợ chỉ đôi lời
Hy sinh trở lại cùng Nhà máy
Cảm tử đến đây cả chục người
Phóng xạ tăng cao mong hạ xuống

Hạt nhân nhiệt độ muốn lên rồi
Kiên cường dành ở tay Thần Chết
Sự sống về cho triệu cuộc đời!

L.T.H.

                     Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: AP