Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

LỜI NGỎ VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO. Thơ. Lê Trường Hưởng


Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Formosa tại
Vũng Áng-Hà Tĩnh ngày 2/10/2016
LỜI NGỎ
VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO


Trước do ấu trĩ đã sai lầm

Thiện cảm với nhau một số…âm

Cháu Lạc mà chia hai đối kháng

Con Hồng lại chẳng một tình thâm

Đồng bào kính Chúa và yêu nước

Công Giáo căm thù nội ngoại xâm

Dũng cảm đấu tranh vì lẽ phải

Nhân từ bác ái vốn phương châm.


L.T.H.