Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

“ HÃNH DIỆN “ THẾ Ư? Thơ. Lê Trường Hưởng

Điều động các Giáo viên nữ đi tiếp khách "Chuyện bình thường"?
        Phòng GDĐT thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ảnh: Người đưa tin
“ HÃNH DIỆN “ THẾ Ư?


Phẫn nộ bất bình phải…thét to!

Trưởng phòng của Huyện thật điên rồ!

“ Bình thường “ Cô được đi…ôm khách?

Đặc biệt Ca ve đến…chạy sô?

Giáo dục mà sao vô…Giáo dục!

Dâm ô nên vẫn cứ…dâm ô!

Đem nghề mô phạm ra bôi bẩn

“Hãnh diện “ thế ư? hỡi cái đồ…!


L.T.H.                                           Ảnh minh họa