Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

ĐỪNG TUYỆT VỌNG! AI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG! Thơ. Lê Trường HưởngĐỪNG TUYỆT VỌNG!
AI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG!

Admin cũng đã nói rồi:
Kỹ thuật hệ thống là người chăm lo
Máy chủ sẽ quản trị cho
Bào mật, nâng cấp , sửa, vô mã nguồn
( Ủng hộ, không nhận phí luôn! )
Hướng dẫn kỹ thuật chẳng còn thời gian
Ban Quản Trị mới sẽ bàn
Thuê người chuyên trách lo toan việc này

Admin cũng đã cho hay:
Nguồn thu tài chính vẫn đầy, yên tâm
Thu gấp chi một phẩy năm (1,5)
Mấy Bloggers vẫn âm thầm giúp luôn
Muốn Vi en(Vnweblogs) bài bản hơn
Trách nhiệm pháp lý không còn nặng vai
Vì sự bền vững, lâu dài
Việc cá nhân bận, muốn ai thay mình…

Chân thành cảm ơn Mai Minh
Sáu năm chèo chống tận tình biết bao!
Đóng cửa Blog? chẳng thể nào!
Thành viên đã nhất trí cao: duy trì!

Vấn đề còn lại là gì?
Tuân thủ Luật Pháp, nghĩ suy đến cùng
Duyệt cho thật kỹ nội dung
Entry sai phạm đành lòng xoá ngay
Ta sống dưới vòm trời này
Quá khích, đối kháng…quên ngay cho rồi!
Đừng nói sướng miệng thì thôi
Hậu quả tai hại để người khác mang
Ban Quản Trị mới của Làng
Sẽ đề ra thật rõ ràng Nội qui
Cộng đồng ơi! yên tâm đi
Vi en(vnweblogs) ta sẽ duy trì, vui không?

L.T.H.