Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

THẾ GIỚI...LỪA. Thơ. Lê Trường Hưởng

THẾ GIỚI…LỪA!


Ta đắm chìm trong Thế Giới…lừa

Chân thành rất mực tội tình chưa

Đương đi vô định đầy gai góc

Lối bước mịt mờ ngập gió mưa

Thuốc lú uống nhầm luôn ảo giác

Bùa mê mắc phải mãi say sưa

Bỗng nghe sét nổ nên bừng tỉnh

Bánh vẽ kẹo tô quyết sẽ chừa!L.T.H.