Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

CẤP CỨU CỤ RÙA! Thơ. Lê Trường Hưởng


                                  Cụ Rùa bị thương nặng 

CẤP CỨU CỤ RÙA!


Cụ nổi, chậm chạp bơi đi
Khắp thân, những dấu vết gì còn vương?


- Giáo sư A: Cụ đã bị thương!

- Giáo sư B: chuyện vặt, lẽ thường tự nhiên

- Khoa Học A: phải đưa lên

trên bờ chữa trị mới liền vết thương

- Khoa Học B: chớ coi thường!

không được tách khỏi môi trường tự nhiên

chẳng thích nghi, Cụ chết liền!

diệt Rùa tai đỏ đầu tiên phải làm

- Giám đốc A: cũng đã bàn

phương pháp giản dị, hoàn toàn thủ công!

- Giám đốc B lắc đầu: không!

kỹ thuật hiện đại mới xong việc này!

- Người dân A: hãy xem đây

Lưỡi chùm, câu trộm ngoắc ngay mai rồi!

- Người dân B: Ống kia thôi!

cản trở mất cả đường bơi cụ Rùa

Cụ...gặm mãi chẳng ăn thua

lại bị rách miệng te tua ra rồi!

- Công An: câu trộm vài người

đã rõ danh tính kịp thời sổ đen

- Nhà Báo: kìa có một tên!
mà nhà quản lí lại liền ngay đây!

nhìn quá rõ giữa ban ngày

Công An, Quản lí việc này bỏ qua?

Rùa tai đỏ phóng sinh ra

ai cũng trông thấy thế mà làm ngơ?

- Quản lí: cũng thật không ngờ

kiến thức sinh học i tờ biết đâu

- Môi Trường A: chờ duyệt sau

- Môi Trường B: chuyển  lên mau Tháp Rùa!


Cứ bàn cứ cãi dây dưa

Cụ bị thương nặng mà chưa làm gì

Cấp cứu Cụ Rùa mau đi!

Nước sôi lửa bỏng còn chi mà bàn?

Cụ là báu vật nhân gian

Hùng thiêng Dân Tộc ngập tràn nơi đây

Cấp cứu Cụ Rùa! làm ngay!

Nhanh lên! mau chóng ra tay! chậm rồi!L.T.H.
Người dân có mặt chứng kiến tại đó cho hay, cụ nổi được gần hai giờ đồng hồ.
                     Rùa tai đỏ gặm mai Cụ Rùa

Lưỡi câu chùm của bạn câu trộm làm Cụ Rùa bị thương nhiều lần