Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

TẾT ĐẾN XUÂN SANG...Thơ. Lê Trường Hưởng
TẾT ĐẾN XUÂN SANG…

Tết đến xuân sang lại chạnh buồn
Thương miền Trung lũ lụt mưa tuôn
Môi trường độc nhiễm sao căm giận
Sinh kế nghề tan thật oán hờn
Xót trẻ lang thang ngoài phố thị
Đau già cô quạnh chốn nông thôn
Cầu mong ánh sáng xua tăm tối
Chờ đợi bao năm cứ mỏi mòn…

L.T.H.