Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

LO, MỪNG VÀ MỪNG, LO. Thơ. Lê Trường Hưởng

Nhân ngày bầu cử 22-5-2011


LO, MỪNG VÀ MỪNG, LO


Hồi hộp biết mình có trúng không
Lọt rồi khấp khởi ở trong lòng
Từ nay sáng sủa đường quan chức
Vật chất, tiền tài thỏa ước mong

Những người như thế gọi lo, mừng
Sợ…trượt, đường lên ắt phải…ngưng
Quá sướng thấy mình vừa trúng cử
Yên tâm, hoạn lộ thật tưng bừng!

Chưa bầu, chẳng thấy vấn vương gì
Trúng cử rồi mà lo quá đi
Trách nhiệm Dân trao vai gánh nặng
Ngày đêm trăn trở phải làm gì?

Những người như thế gọi mừng, lo
Vui thấy Dân dồn tín nhiệm cho
Suy nghĩ làm sao tròn nghĩa vụ
Hết mình xây đắp một cơ đồ

Lo lắng sợ mình trượt cửa quan
Lo sao trách nhiệm gắng chu toàn
Mừng vì sáng sủa đường thăng tiến
Mừng thấy Dân yêu, tín nhiệm cao

Lo, mừng mới trái ngược làm sao!
Bỏ phiếu ta nên chọn thế nào
Đại Biểu tài cao và đức sáng
Dân tin, nhiệm vụ sẵn sàng trao!

L.T.H.