Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

LỜI TÂM HUYẾT. Thơ. Lê Trường HưởngVi en oép blốc (vnweblogs) chúng ta
Bị bọn Tin Tặc vào nhà phá bung
Cộng đồng phiêu dạt tứ tung
Ngỡ rằng một mái nhà chung tan rồi
Ròng rã đến hàng tháng trời
Ét min (Admin) cố gắng phục hồi mới xong
Đang hoàn thiện, tạm bằng lòng
Các tính năng sẽ khai thông dần dần
Đơn thương, độc mã rất cần
Cánh tay Hiệp Sĩ góp phần cứu nguy
Dẫu rằng giặc cướp nan truy
Phải có kế sách nghĩ suy đề phòng
Giờ chúng đột nhập như không
Bao người tài giỏi đành lòng vậy sao?
Tìm những lỗ hổng bịt vào
Xây bức tường lửa thật cao ngăn ngoài
Bảo vệ bền vững, lâu dài
Tự ta gìn giữ chờ ai được nào?
Kiến thức bọn chúng dồi dào
Lại có kẻ xấu ngầm trao việc này
Bất ngờ chẳng kịp trở tay
Không phương chống đỡ thật gay go nhiều
Pháp Luật qui định bao điều
Bọn chúng thao túng có chiều bất tuân
Phải tự bảo vệ rất cần!
Đừng để tai hoạ thêm lần xảy ra
Các trang dũng sĩ gần xa
Cầm thương lên ngựa giữ nhà ta mau!
Nghĩ mình mà lại thêm sầu
Kiến thức nông cạn, cái đầu tối tăm
Lại thêm lực bất tòng tâm
Nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm chờ mong
Hiệp Sĩ ơi! có hay không?
Tu mi nam tử đành lòng án binh?

L.T.H.