Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

PHẪN NỘ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Cuộc biểu tình của những người dân yêu nước ngày 17 tháng 7 ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để phản đối Trung Quốc đã dùng tàu Hải Quân rượt đuổi và cướp cá của Ngư dân nước ta đang đánh cá trong vùng biển chủ quyền Tổ Quốc;  Rất nhiều người bị Công An bắt. Bác sĩ Tản đã có bài thơ:


Bài xướng:
Mau hãy DỪNG TAY!
.
Mau hãy dừng tay các chú à !
Họ người chính khí chứ đâu xa
Ngỏ lòng yêu nước nên khàn cổ
Tỏ chí thương nòi mới rát ca
Tụ tập góp thân vì biển đảo
Biểu tình chung sức với trường sa
Mình không đoàn kết kia càng lợi
Nước mất ai thành kiếp bộc a ?
Mau hãy dừng tay các chú à !
Học trò trường thuốc


.

Xin nhớ đến lá cờ "Vì biển đảo quê hương" mà tất cả chúng ta đã cùng chung vai sát cánh nâng cao mỗi khi … mạnh tay (chương trình do Thành Đoàn, báo Tuổi Trẻ, Đài truyền hình tpHCM phối hợp thực hiện được hơn 3.500 đoàn viên thanh niên chung sức giương cao và chuyền tay nhau vào đêm 30-6-2011 tại TP.HCM)
 
 Bài họa của Lê Trường Hưởng:

PHẪN NỘ
.
Bắt lầm mà thấy vẫn hơn à ?

Yêu nước đồng bào chẳng ngại xa

Tụ hội về đây hô khẩu hiệu

Xếp hàng tới đó hát bài ca

Xâm lăng kế hiểm mong sơ hở

Bành trướng mưu gian muốn sảy sa

Phẫn nộ toàn dân đều góp tiếng

Làm theo lệnh chúng giữ người a ?

L.T.H.