Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

DÂN QUÂN GẤY BẮN MÁY BAY! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

- Bọ đi đâu mà vội vã rứa? vô uống nác mới đã Bọ!
- Cảm ơn chú! Tui đi coi các o Dân quân bắn Thần Sấm , Con Ma!
- Ô trời! vô chỗ đố nguy hiểm lắm Bọ ơi!
- Nỏ sợ! Tui có áo tơi, mũ rơm đây rồi! Tui đi đây!
- Gan chi gan rứa Bọ nờ!DÂN QUÂN GẤY BẮN MÁY BAY

Tặng Hoa Hồng cùng các bạn Nghệ-Tĩnh sống tại Hải Phòng

Thần Sấm lượn trên troốc cả ngày

Dân quân gấy chộ…mũi cay cay

Tổ ni pháo lớn khai ngòi sớm

Nhóm nớ súng dài phát hỏa ngay

Tiếp đạn bóng O  lao tựa chớp

Nuôi quân hình Ả  chạy như bay

Khói tan Bọ Mạ  lên thăm hỏi

Đọi nác Chè xanh múc thật đầy!L.T.H.