Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

RUNG CHUÔNG THAY PHÁO HOA! Thơ. Lê Trường Hưởng

Hà Nội vận động rung chuông thay pháo hoa...
RUNG CHUÔNG THAY PHÁO HOA!

Hà Nội rung chuông thay pháo hoa
Sao không nhất loạt phát trên loa
Năm Gà rộn tiếng vang Gà gáy
Đinh Dậu bừng âm vọng Dậu…ca
Đánh thức đồng bằng ra hải đảo
Tan mơ thành phố tới vùng xa
Chào đón Giao thừa Xuân mới đến
An khang thịnh vượng khắp muôn nhà!

L.T.H.